Bureau de l'Attaché Militaire

Adresse:  4, Rue des Bergamotes, B.P. 48, El Manar I, Tunis 2092 
Tél.:  (+216) 71.882.446 / (+216) 71.882.458 
Fax:  (+216) 71.882.478 
E-mail:  ambrustn@mail.ru 

Horaire: 
lundi, mercredi – 8h00-14h00 et 16h00-20h00 
mardi, vendredi – 8h00-14h30 
jeudi – 8h00-15h00 

Colonel Rafik ICHOUKOV – Attaché Militaire, Naval et de l’Air
Colonel Alexander LARIONOV – Attaché Militaire adjoint
Lieutenant-Colonel Denis SOUCHKOV – Attaché Militaire adjoint